A bérbeadás adózási szabályai 

A 2011. január 1-tő módosultak az ingatlan-bérbeadás szabályai.

1. A bérbeadás helye a személyi jövedelemadó rendszerében: A magánszemély ingatlantulajdonos az ingatlan bérbeadási, szálláshely-szolgáltatási tevékenységét (a továbbiakban együttesen: bérbeadás) végezheti egyéni vállalkozóként is, de folytathatja ezt egyéni vállalkozáson kívül is. Ez utóbbi esetben két megoldás kínálkozik előtte: választhatja az önálló tevékenységből származó jövedelemre vagy a tételes átalányadózásra vonatkozó szabályokat. 


2. Értékcsökkenés elszámolása: A bérbeadást végző magánszemély a bevétellel szemben elszámolhatja az ingatlan értékcsökkenési leírását és felújítási költségét. A beruházási költség után évi 2-6 % értékcsökkenés számolható el. Amennyiben a bérbeadás időszakosan valósul meg, az értékcsökkenés elszámolása is csak a teljes időszakhoz viszonyított, arányosan csökkentett lehet. Az értékcsökkenés abban az esetben is elszámolható, ha az ingatlant a tulajdonos 3 évnél régebben szerezte. 


3. Adóalap, adófizetés: A magánszemélynek a bérbeadásból származó jövedelmét – kivéve, ha egyéni vállalkozóként végzi ezt a tevékenységet – minden esetben az összevont adóalapja részének kell tekinteni, és önálló tevékenységből származó jövedelemként kell adóznia utána. Megszűnt a bérbeadásból származó jövedelem külön adózása, azaz a forrásadó-fizetési lehetőség. 


4. A termőföld bérbeadására vonatkozó speciális szabályok: A termőföld bérbeadásából származó bevétel adómentes, amennyiben a haszonbérbeadás időtartama eléri az 5 évet. Amennyiben a bérlet időtartama – utóbb – nem éri el az 5 évet, úgy a korábban meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetni. 


5. Adóelőleg: A kifizetőnek csak abban az esetben kell adóelőleget vonnia, amennyiben a számlaadásra kötelezett magánszemély – ide nem értve az őstermelőt és az egyéni vállalkozót – ezt nyilatkozatban kéri. 


6. Adóelőleg levonása és bevallása: Nem változott meg az a szabály, hogy a kifizető a levont adóelőleget a kifizetést követő hónap 12. napjáig vallja be és fizeti meg. A magánszemély – amennyiben nem a kifizető vallja be és fizeti meg az adóelőleget – negyedévente köteles bevallani és megfizetni. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek után fizetendő adóelőleg alapját „bruttósítani” kell a 27 % adóalap-kiegészítéssel.

 

7. A jövedelem számítása tételes költségszámítás esetén: 

Bevétel: B (Ft). 

Költségek: K (Ft) 

Amortizáció: A (Ft) 

Felújítási költség: F (Ft) Jövedelem: 

J (Ft) J = B – K – A – F 


8. A jövedelem számítása költségátalány alkalmazása esetén: 

Bevétel: B (Ft). 

Költségek: 0,1 B=K (Ft) 

Jövedelem: J (Ft) J = B – K, azaz a B 90 %-a. 9. 

Az adó mértéke: Az adó mértéke 16 %.