Társasház kezelés 

SzombathelyenVállajuk Szombathelyi társas lakó-, iroda-, üzletházak kezelést, közös képviseletének ellátását.

A közös képviselő feladatai.

  • Közgyűlési határozatok előkészítése és a végrehajtás megszervezése.
  • Az évi rendes közgyűlésre a számviteli szabályoknak megfelelően évenként költségvetési javaslatot és beszámolót készítése.
  • Gondoskodik arról, hogy a döntések és azok végrehajtása megfeleljen a jogszabályoknak és az SZMSZ, valamint az alapító okirat előírásainak.
  • Minden szükséges intézkedést megtétele az épület fenntartásának és jó állagának biztosítása érdekében.Közölni és beszedni a közös költséghez való hozzájárulás összegét, érvényesíteni a közösség ezzel kapcsolatos igényeit.
  • Megőrizni az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott alapító okirat és szervezeti és működési szabályzat egy példányát, vezeti közgyűlési határozatok könyvét.
  • A külön tulajdont érintő tulajdonos változás esetén – a tulajdonos kérésére – írásbeli nyilatkozatot ad a közös költség tartozásról, a hátralék összegéről.Pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése.
  • Folyószámla likviditásának, egyenlegének figyelemmel kísérése.Rendkívüli esemény esetén rendkívüli közgyűlés összehívása.árajánlat kérés